SharePoint
Liên kết web
 
 

Kế hoạch thực hiện Chiến lược An toàn, an ninh mạng Quốc gia và chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng

23/09/2022 16:09
CĐS- Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông vừa ký Quyết định số 1762/QĐ-BTTTT ban hành Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Chiến lược An toàn, an ninh mạng Quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030.

Theo đó, Quyết định được ban hành nhằm tổ chức triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 964/QĐ-TTg ngày 10/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược An toàn, an ninh mạng Quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mang đến năm 2025, tầm nhìn 2030; xác định nhiệm vụ, giao cho các đơn vị cụ thể; thực hiện tốt vai trò của Bộ Thông tin và Truyền thông trong chủ trì, hướng dẫn, điều phối triển khai Chiến lược nhằm nâng cao năng lực an toàn, an ninh mạng quốc gia, hiện thực hóa tầm nhìn đưa Việt Nam trở thành cường quốc về an toàn thông tin mạng.

Đồng thời, bảo đảm triển khai kịp thời, đồng bộ, khoa học và hiệu quả các nhiệm vụ của Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, tổ chức doanh nghiệp liên quan được giao tại Chiến lược; Xác định rõ các công việc, phân công trách nhiệm thực hiện cụ thể; chủ động giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ đề ra; Các nhiệm vụ được xác định có trọng tâm, lộ trình thực hiện đảm bảo tính khả thi. Phân công trách nhiệm theo đúng chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị; đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, kịp thời giữa các đơn vị trong triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Theo kế hoạch phân công nhiệm vụ triển khai, Cục An toàn thông tin là đơn vị chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong Bộ Thông tin và Truyền thông có nhiệm vụ thống nhất nhận thức từ Trung ương tới địa phương về bảo đảm an toàn, an ninh mạng là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trong đó Ban Chỉ đạo An toàn, an ninh mạng Quốc gia điều phối chung sự phối hợp giữa 4 lực lượng gồm các Bộ: Công an, Quốc phòng, Thông tin và Truyền thông và Ban Tuyên giáo Trung ương. Ngoài ra, Cục An toàn thông tin có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, lập hồ sơ đề nghị đưa các hệ thống thông tin trọng yếu, phù hợp với quy định của pháp luật vào Danh mục hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia; giám sát, cảnh báo sớm các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng đối với cơ sở hạ tầng không gian mạng quốc gia; bảo đảm an toàn, an ninh mạng cho quá trình triển khai Chính phủ điện tử, chuyển đổi số; xây dựng chính sách, pháp luật về bảo vệ dữ liệu nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, đặc biệt là dữ liệu quan trong quốc gia theo chức năng, nhiệm vụ được giao...

Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp liên quan được gia nhiệm vụ phát huy sự tham gia có hiệu quả của quần chúng nhân dân trong công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng và chủ động ứng phó với các nguy cơ, thách thức từ không gian mạng; phối hợp bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng theo chức năng, nhiệm vụ được giao; Bảo đảm an toàn an ninh mạng trong quá trình lựa chọn triển khai các dịch vụ công nghệ, cơ sở hạ tầng không gian mạng quốc giá, ưu tiên sử dụng sản phẩm an toàn, an ninh mạng Việt Nam; Chủ động giám sát, kịp thời phát hiện nguy cơ mất an toàn, an ninh mạng trong quá trình thi công, lắp đặt thiết bị trong các hệ thống thông tin. Tối thiểu 1 năm/lần tổ chức diễn tập, hướng dẫn, kiểm tra, ứng phó và ứng cứu sự cố an toàn, an ninh mạng; Đảm bảo an toàn, an ninh mạng cho quá trình triển khai Chính phủ điện tử, chuyển đổi số...

Đối với các cơ quan chuyên trách CNTT/ATTT của các bộ, ngành, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có nhiệm vụ đẩy mạnh hoạt động đảm bảo an toàn an ninh mạng trong phạm vi quản lý tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hướng dẫn nghiệp vụ của Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông và quy định của pháp luật... Chủ động rà soát, phát hiện và xử lý hoặc phối hợp với các cơ quan chức năng có thẩm quyền xử lý thông tin vi phạm pháp luật trên môi trường mạng thuộc phạm vi quản lý; tăng cường hoạt động thanh kiểm tra, công bố và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm....

Quyết định có hiệu lực từ ngày 21/9/2022.

Tuấn Minh

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây