SharePoint
Liên kết web
 
 

ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

10/03/2017 17:03
(TTCNTT) - Theo chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Công nghệ thông tin được ban hành tại Quyết định số 1411/QĐ-BVHTTDL ngày 12/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Công nghệ thông tin có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch bồi dưỡng về kỹ năng ứng dụng CNTT cho công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

Ngoài ra, Trung tâm còn có nhiệm vụ phối hợp, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về CNTT trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, từ năm 2015 đến nay, Trung tâm Công nghệ thông tin đã xây dựng kế hoạch và tổ chức thành công các lớp Bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng CNTT cho công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cụ thể:

  • Năm 2015:

Thực hiện Quyết định 4421/QĐ-BVHTTDL ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2015, Trung tâm Công nghệ thông tin đã tổ chức 02 lớp bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng CNTT gồm:

+ Lớp Bồi dưỡng xây dựng báo cáo, lập kế hoạch và triển khai kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin. Lớp học gồm 70 học viên, học 08 buổi liên tục (04 ngày) từ ngày 08/9/2015 đến ngày 11/9/2015.

+ Lớp Bồi dưỡng nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính. Lớp học gồm 70 học viên, học 08 buổi liên tục (04 ngày) học từ ngày 14/9/2015 đến ngày 17/9/2015

  • Năm 2016:

Thực hiện Quyết định 4686/QĐ-BVHTTDL ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức  các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2016, Trung tâm Công nghệ thông tin đã tổ chức 03 lớp bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng CNTT gồm:

+ Lớp “Bồi dưỡng nghiệp vụ an toàn thông tin năm 2016”. Lớp học gồm 50 học viên, học 06 buổi liên tục (03ngày) từ ngày 28/9/2016 đến ngày 30/9/2016.

+ Lớp “Bồi dưỡng nghiệp vụ vận hành trang tin điện tử và dịch vụ công trực tuyến”. Lớp học gồm 50 học viên, học 06 buổi liên tục (03ngày) từ ngày 03/10/2016 đến ngày 05/10/2016.

+ Lớp “Nâng cao kỹ năng về Lập và Quản lý dự án đầu tư ƯDCNTT theo Nghị định 102/2009/NĐ-CP”. Lớp học gồm 50 học viên, học 08 buổi liên tục (04 ngày) từ ngày 06/10/2016 đến ngày 09/10/2016.

  • Năm 2017:

Triển khai Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công nghệ thông tin của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2017 và hướng dẫn tại Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội Vụ quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức phải có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã giao Trung tâm Công nghệ thông tin phối hợp cùng trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức thực hiện đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho lãnh đạo, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ năm 2017.

+ Chương trình bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho đối tượng là lãnh đạo (đối tượng 1).

Nội dung: Cập nhật xu hướng phát triển CNTT, nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và nâng cao trình độ, năng lực sử dụng CNTT theo tiêu chuẩn quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

+ Chương trình bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho công chức, viên chức (đối tượng 2).

Nội dung: Giới thiệu các dịch vụ trên mạng WAN và Cổng thông tin điện tử của Bộ và nâng cao trình độ, năng lực sử dụng CNTT theo tiêu chuẩn quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

+ Chương trình bồi dưỡng Quản trị mạng, quản trị cổng và phát triển hệ thống (đối tượng 3).

Nội dung: Bồi dưỡng kiến thức về quản trị mạng, quản trị cổng thông tin, website và phát triển hệ thống CNTT

Các lớp học được tổ chức trong tháng 3,4/2017. Kết thúc khóa học sẽ tổ chức thi cấp Chứng chỉ tin học chuẩn kỹ năng CNTT theo thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Nhìn chung, các chương trình bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng CNTT do Trung tâm Công nghệ thông tin tổ chức đều được các học viên tham dự đánh giá cao, nội dung giảng dạy được xây dựng công phu, chi tiết, đầy đủ, phù hợp với chương trình bồi dưỡng, thiết yếu với nhu cầu thực tế, đồng thời có nhiều nội dung mới mang tính định hướng phát triển, được truyền tải sinh động, dễ hiểu.

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây