SharePoint
Liên kết web
 
 

Các bộ, ngành, địa phương thực hiện hiệu quả Chương trình CĐS quốc gia

15/11/2022 09:41
CĐS- Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trong Chương trình chuyển đổi số (CĐS) quốc gia, Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, Chiến lược phát triển kinh tế số và xã hội số…

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ, chủ trì phiên họp thứ hai ngày 19/10

Đẩy nhanh tiến độ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC

Tại Thông báo của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ đã ngày 14/11 kết luận tại phiên họp thứ hai ngày 19/10/2022, Ban Chỉ đạo cải CCHC của Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp (DN). Các nhiệm vụ cần triển khai, hoàn thành ngay như:

Thực thi ngay các phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh và phương án phân cấp trong giải quyết TTHC đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; các bộ chưa có phương án khẩn trương xây dựng, hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ. Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ giai đoạn 2022 - 2025.

Cập nhật đầy đủ, chính xác, công khai, kịp thời và thực hiện tham vấn các quy định, phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trên cổng tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh.

Hoàn thành việc chuẩn hóa kết quả giải quyết TTHC trên cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về TTHC; tổ chức kiện toàn bộ phận một cửa các cấp, triển khai Bộ nhận diện thương hiệu. Thời hạn hoàn thành trong tháng 12/2022.

Đẩy nhanh tiến độ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC theo đúng quy định của Chính phủ tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP.

Phấn đấu trong tháng 11/2022, chậm nhất trong quý I năm 2023: Hoàn thành việc Hợp nhất cổng Dịch vụ công (DVC) với Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh thành Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tập trung duy nhất của bộ, tỉnh; Thiết lập, nâng cấp, hoàn thiện kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trong Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh; Hoàn thành kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu kết quả giải quyết TTHC.

Hoàn thành việc xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết TTHC; cắt giảm tối thiểu 20% thông tin phải khai báo trên cơ sở tái sử dụng dữ liệu đã được số hóa; đánh giá, công khai chất lượng phục vụ người dân, DN trong giải quyết TTHC, cung cấp DVC tại các bộ, ngành, địa phương theo Quyết định sổ 766/QĐ-TTg.

Tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển Chính phủ số

Ban Chỉ đạo cải CCHC của Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển Chính phủ số; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), CĐS, nâng cao hiệu quả của cơ quan hành chính nhà nước.

Đồng thời, tổ chức thực hiện có chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trong Chương trình CĐS quốc gia, Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, Chiến lược phát triển kinh tế số và xã hội số, Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử (Đề án 06) và nhiệm vụ hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành, thúc đẩy CĐS theo Nghị quyết số 131/NQ-CP của Chính phủ và các Quyết định số: 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020; 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Cùng với đó, đẩy mạnh thông tin truyền thông, tạo đồng thuận xã hội thúc đẩy CCHC, nhất là TTHC; các cơ quan truyền thông cần xây dựng kế hoạch, tăng cường thời lượng thông tin tuyên truyền nhất là thông tin về các mô hình hay, cách làm tốt, cũng như các tồn tại, hạn chế và góp ý, hiến kế cho các cấp chính quyền làm tốt hơn công tác này./.

(Nguồn: ictvietnam.vn)

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây