SharePoint
Liên kết web
 
 

Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch xây dựng kế hoạch tuyên truyền về Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023

07/10/2023 14:27
CĐS- Theo nội dung chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, công tác thông tin, tuyên truyền về Ngày Chuyển đổi số cần đa dạng về hình thức triển khai, nội dung đảm bảo phong phú, thiết thực, phù hợp với từng cơ quan, đơn vị.

Thực hiện có hiệu quả Quyết định số 505/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 22/4/2022 về Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Quyết định số 1080/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 21/6/2023 về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Quyết định số 505/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023, Bộ VHTTDL đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền về Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ từ ngày 1/10/2023 đến ngày 31/10/2023.

Với chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 là “Khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị”, các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 của Bộ VHTTDL sẽ tập trung vào việc thúc đẩy, phát triển các sáng kiến, ý tưởng trong việc xây dựng, triển khai, kết nối, khai thác dữ liệu số để từng bước hiện đại hóa công tác quản lý nhà nước của Bộ, đồng thời hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính.

Về phương thức tuyên truyền, các đơn vị tổ chức lan truyền thông điệp Ngày Chuyển đổi số quốc gia trên môi trường số (các trang mạng xã hội, trang, chuyên trang, Cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử đơn vị) và tổ chức thông tin, tuyên truyền về các hoạt động phục vụ Ngày Chuyển đổi số quốc gia bằng nhiều hình thức như: Chuyên đề, chuyên mục, phóng sự, hội nghị, hội thảo, tọa đàm, trình chiếu phim tư liệu về lịch sử phát triển công nghệ thông tin Việt Nam, đưa tin/bài về các hoạt động hưởng ứng ngày Chuyển đổi số quốc gia.

Khuyến khích các đơn vị sáng tạo khẩu hiệu tuyên truyền phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị; Phát huy hiệu quả của Mạng lưới chuyển đổi số cộng đồng của Bộ VHTTDL trong việc tuyên truyền, hướng dẫn về Ngày Chuyển đổi số quốc gia, lan tỏa kế hoạch này và thông tin về các hoạt động chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình; Lồng ghép hoạt động tuyên truyền với các hoạt động của các tổ chức chính trị, xã hội trực thuộc Bộ VHTTDL.

Về tổ chức thực hiện, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ cần chủ động phối hợp với Trung tâm CNTT, Văn phòng Bộ, các cơ quan báo chí của Bộ và các đơn vị có liên quan như Cục Chuyển đổi số quốc gia, Cục An toàn thông tin thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông,.. triển khai công tác tuyên truyền về chuyển đổi số gắn với chức năng nhiệm vụ và lĩnh vực quản lý của đơn vị mình, nội dung về Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 với các hình thức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và báo cáo kết quả thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số theo Kế hoạch này về Bộ (qua Trung tâm Công nghệ thông tin) để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của Bộ.

Trung tâm Công nghệ thông tin là đơn vị chủ trì triển khai kế hoạch, hướng dẫn, đôn đốc triển khai công tác tuyên truyền về chuyển đổi số; Lồng ghép các nội dung về chuyển đổi số thông qua các hội nghị, tập huấn cho các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; Chủ trì tham mưu công tác kiểm tra, giám sát, tổng hợp, báo cáo kết quả đánh giá hiệu quả tuyên truyền Ngày Chuyển đổi số năm 2023 tại Bộ VHTTDL và  phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc cung cấp các thông tin liên quan về chuyển đổi số của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Cũng theo kế hoạch, các trang, chuyên trang, cổng thông tin điện tử của Bộ sản xuất các sản phẩm truyền thông tuyên truyền về Ngày Chuyển đổi số, hướng dẫn các thông tin, nội dung liên quan đến chuyển đổi số, tiếp nhận các góp ý về chuyển đổi số để chuyển đến cơ quan chức năng xem xét trả lời.

Các cơ quan báo chí của Bộ có nhiệm vụ xây dựng, duy trì chuyên mục tuyên truyền về Ngày Chuyển đổi số năm 2023 tại Bộ VHTTDL và đảm bảo nội dung, tần suất đăng tải phù hợp.

Đoàn Thanh niên Bộ VHTTDL có nhiệm vụ phát động phong trào, sáng kiến chuyển đổi số, ra quân hỗ trợ, phổ biến, hướng dẫn sử dụng nền tảng, ứng dụng công nghệ thông tin cho các cơ quan, đơn vị, người dân./.

Tuấn Minh

 

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây